• Нормативна база
  • Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 травня 2014 р. № 523-р 
Київ

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ 
№ 905-р від 19.08.2015 
№ 1031-р від 30.09.2015 
№ 18-р від 20.01.2016
№ 374-р від 31.05.2017 
№ 782-р від 11.10.2017}

1. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затвердити перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, згідно з додатком.

1-1. Установити, що:

1) за заявою суб’єкта звернення у випадках, передбачених законами, переоформлення, видача дублікатів, продовження строку дії, анулювання адміністративних послуг, визначених затвердженим цим розпорядженням переліком, здійснюється через центри надання адміністративних послуг;

2) надання послуг, передбачених пунктами 52, 54, 78-80, 84 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, на основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, якими утворено такі центри;

3) надання послуг, передбачених пунктом 104 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану та через центри надання адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, в адміністративно-територіальних одиницях та за переліком таких послуг, що визначається Міністерством юстиції. Надання таких послуг здійснюється на основі узгоджених рішень між територіальними органами Міністерства юстиції та органами, якими утворено такі центри;

4) надання послуг, передбачених пунктами 48-51 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюються Державною міграційною службою та іншими уповноваженими суб’єктами, визначеними пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

5) надання послуг, передбачених пунктами 102 і 103 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ або через центри надання адміністративних послуг на основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, якими утворені такі центри.

{Розпорядження доповнено пунктом 1-1 згідно з Розпорядженням КМ № 782-р від 11.10.2017}

2. Місцевим державним адміністраціям, при яких утворено центри надання адміністративних послуг, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

включення адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, до переліків адміністративних послуг, які надаються через такі центри;

розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центри надання таких послуг, з урахуванням пунктів 121315 і 20 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), та поширення зазначеної інформації у місцевих засобах масової інформації;

2) взаємодію з органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) проведення за участю представників зазначених органів навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

4) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені в затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку.

3. Органам виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);

розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України “Про адміністративні послуги” на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень;

2) взаємодію з органами, які утворили центри надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

4) надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;

5) передання в користування (оренду) в разі потреби органам, які утворили центри надання адміністративних послуг, необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних у встановленому законодавством порядку;

6) участь своїх представників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

7) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені у затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження;

8) недопущення із зазначеної дати прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку;

9) своєчасне внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг у відповідних сферах, з метою організації надання адміністративних послуг через центри їх надання.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися цим розпорядженням у своїй діяльності із забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 31, 32, 47-51 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., і пунктів 9, 10, 22, 23, 33-46, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

Повний текст документа

ДрукE-mail

О новой Joomla на JooMix.org